Certyfikat Code Signing Symantec Java

Certyfikat Symantec Java logo Certyfikaty Symantec Java przeznaczone są dla deweloperów oraz wydawców oprogramowania dla środowiska Java Runtime Environment (JRE). Za pomocą certyfikatu Symantec Java podpiszesz swoje aplety dla urządzeń mobilnych oraz systemów desktopowych.Korzyści z cyfrowego podpisywania oprogramowania

 • Brak jakichkolwiek ostrzeżeń typu "Nieznany wydawca" lub "Ten plik został zablokowany, ponieważ nie miał prawidłowego podpisu cyfrowego weryfikującego jego wydawcę" podczas uruchamiania apletów Java.
 • Cyfrowo podpisane oprogramowanie zwiększa zaufanie do wydawcy oprogramowania.
 • Poświadcza integralność oraz pochodzenie oprogramowania podpisane certyfikatem Code Signing Symantec Java
 • Gwarantuje, że podpisane cyfrowo oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane przez nieuprawnione do tego osoby lub przez szkodliwe oprogramowanie.

Cechy certyfikatu Code Signing Symantec Java

 • Cyfrowe podpisywanie apletów (pliki .jar) dla urządzeń mobilnych oraz systemów desktopowych
 • Zawierają dane podmiotu występującego o certyfikat
 • Opcjonalne znakowanie czasem (timestamp)
 • Algorytm podpisu: SHA2-256
 • Certyfikaty Symantec Java nie wymagają instalacji żadnych dodatkowych certyfikatów w systemie operacyjnym użytkownika (klienta)
 • Brak ograniczeń dla liczby podpisywanych aplikacji
 • Czas walidacji danych podmiotu i wydania certyfikatu: 2-5 dni roboczych

Wymagania systemowe przy podpisywaniu oprogramowania

 • CSR wygenerowany w systemie operacyjnych w którym będzie odbywało się podpisywanie oprogramowania.

Warunki otrzymania certyfikatu

Weryfikacja podmiotu występującego o certyfikat


 • Weryfikacja przez wystawcę danych o podmiocie w bazie KRS
 • Weryfikacja przez wystawcę danych o podmiocie w bazie CEIDG
 • Weryfikacja przez wystawcę danych o podmiocie w bazie DUNS

Uwaga! Opcjonalnie w przypadku braku możliwości potwierdzenia informacji o podmiocie w w/w bazach, wystawca może poprosić o załączenie kopii dokumentów rejestracyjnych, a w przypadku spółek, również umów tych spółek.


Weryfikacja kontaktu organizacyjnego w sprawie certyfikatu

 • Numer telefonu do kontaktu organizacyjnego powinien być dostępny w jednej z publicznych baz teleadresowych: Yellow Pages, Polskie Książki Telefoniczne, Kompass, Panorama Firm
 • Osoba kontaktowa w sprawie certyfikatu podana we wniosku o certyfikat musi być pracownikiem organizacji (podmiotu) występującego o certyfikat oraz powinna być osiągalna pod numerem podanym w jednej z ww. baz danych. Końcowa weryfikacja polega na wykonaniu telefonu weryfikacyjnego przez agenta wystawcy, w języku polskim lub angielskim (w zależności od dostępności agenta).
  Uwaga! W przypadku braku dostępności numeru w w/w bazach danych niezbędne będzie potwierdzenie firmowego numeru telefonu wraz z osobą kontaktu organizacyjnego specjalnym dokumentem (w j. angielskim) uwiarygodnionym przez notariusza lub prawnika prowadzącego zarejestrowaną działalność prawną, którego istnienie można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach danych i rejestrach branżowych (np. Krajowa Rada Notarialna).
 • W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych kontaktu organizacyjny będzie należało potwierdzić osobnym dokumentem (w j. angielskim) uwiarygodnionym przez notariusza lub prawnika prowadzącego zarejestrowaną działalność prawną, którego istnienie można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach danych i rejestrach branżowych (np. Krajowa Rada Notarialna).

Cennik

ważność
w latach
cena [netto] cena [brutto] rabat przy zakupie
na dłuższy okres
1 1 549,00 zł 1 905,27 zł -
2 2 975,00 zł 3 659,25 zł 4 %
3 4 276,00 zł 5 259,48 zł 8 %