Certyfikat Code Signing Symantec Microsoft Authenticode

Certyfikat Symantec Microsoft Authenticode logo Certyfikaty Symantec Microsoft Authenticode przeznaczone są dla programistów oraz producentów oprogramowania na platformę Microsoft Windows. Za pomocą tego certyfikatu podpiszesz swoje aplikacje (pliki .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi i .xap), jak również sterowniki czy formanty ActiveX.Korzyści z cyfrowego podpisywania oprogramowania

 • Brak jakichkolwiek ostrzeżeń typu "Nieznany wydawca" lub "Nie można zweryfikować wydawcy, czy napewno chcesz uruchomić to oprogramowanie?" podczas uruchamiania aplikacji czy instalatorów oprogramowania w systemach operacyjnych MS Windows
 • Cyfrowo podpisane oprogramowanie zwiększa zaufanie do producenta oprogramowania.
 • Poświadcza integralność oraz pochodzenie oprogramowania podpisane certyfikatem Code Signing Microsoft Authenticode
 • Gwarantuje, że podpisane cyfrowo oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane przez nieuprawnione do tego osoby lub przez szkodliwe oprogramowanie.


Cechy certyfikatu Code Signing

 • Cyfrowe podpisywanie plików .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi i .xap w trybie 32 oraz 64 bitowym (w trybie użytkownika lub w trybie jądra (kernel mode)
 • Cyfrowe podpisywanie sterowników w trybie 32 oraz 64 bitowym (w trybie użytkownika lub w trybie jądra (kernel mode)
 • Cyfrowe podpisywanie formantów ActiveX
 • Cyfrowe podpisywanie aplikacji Silverlight 4
 • Zawierają dane podmiotu występującego o certyfikat
 • Opcjonalne znakowanie czasem (timestamp)
 • Algorytm podpisu: SHA2-256
 • Certyfikaty Symantec Microsoft Authenticode nie wymagają instalacji żadnych dodatkowych certyfikatów w systemie operacyjnym użytkownika (klienta)
 • Czas walidacji danych podmiotu i wydania certyfikatu: 2-5 dni roboczych

Wymagania systemowe przy podpisywaniu oprogramowania

 • System operacyjny MS Windows (Windows 10, Windows 8, Windows 7)
 • Przeglądarka Mozilla Firefox lub Internet Explorer
 • Konieczne użycie tego samego komputera, profilu i przeglądarki do rejestracji, instalacji i odnawiania certyfikatu

Warunki otrzymania certyfikatu

Weryfikacja podmiotu występującego o certyfikat


 • Weryfikacja przez wystawcę danych o podmiocie w bazie KRS
 • Weryfikacja przez wystawcę danych o podmiocie w bazie CEIDG
 • Weryfikacja przez wystawcę danych o podmiocie w bazie DUNS

Uwaga! Opcjonalnie w przypadku braku możliwości potwierdzenia informacji o podmiocie w w/w bazach, wystawca może poprosić o załączenie kopii dokumentów rejestracyjnych, a w przypadku spółek, również umów tych spółek.


Weryfikacja kontaktu organizacyjnego w sprawie certyfikatu

 • Numer telefonu do kontaktu organizacyjnego powinien być dostępny w jednej z publicznych baz teleadresowych: Yellow Pages, Polskie Książki Telefoniczne, Kompass, Panorama Firm
 • Osoba kontaktowa w sprawie certyfikatu podana we wniosku o certyfikat musi być pracownikiem organizacji (podmiotu) występującego o certyfikat oraz powinna być osiągalna pod numerem podanym w jednej z ww. baz danych. Końcowa weryfikacja polega na wykonaniu telefonu weryfikacyjnego przez agenta wystawcy, w języku polskim lub angielskim (w zależności od dostępności agenta).
  Uwaga! W przypadku braku dostępności numeru w w/w bazach danych niezbędne będzie potwierdzenie firmowego numeru telefonu wraz z osobą kontaktu organizacyjnego specjalnym dokumentem (w j. angielskim) uwiarygodnionym przez notariusza lub prawnika prowadzącego zarejestrowaną działalność prawną, którego istnienie można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach danych i rejestrach branżowych (np. Krajowa Rada Notarialna).
 • W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych kontaktu organizacyjny będzie należało potwierdzić osobnym dokumentem (w j. angielskim) uwiarygodnionym przez notariusza lub prawnika prowadzącego zarejestrowaną działalność prawną, którego istnienie można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach danych i rejestrach branżowych (np. Krajowa Rada Notarialna).

Cennik

ważność
w latach
cena [netto] cena [brutto] rabat przy zakupie
na dłuższy okres
1 1 549,00 zł 1 905,27 zł -
2 2 975,00 zł 3 659,25 zł 4 %
3 4 276,00 zł 5 259,48 zł 8 %