Zakończenie wydawania certyfikatów SSL 3-letnich typu DV i OV.

Ost. aktualizacja: 2018-05-25.

20 lutego

Z dniem 1 marca 2018 r. wszystkie Urzędy Certyfikacji zaprzestaną wydawania trzyletnich certyfikatów SSL typu DV i OV. Co ważne, wszystkie certyfikaty SSL, które będą ponownie wydanie/wymienione na nowe (ang. reissue) po 28 lutego 2018 r. zostaną wystawione na okres nie dłuższy niż 825 dni (ok. 27 miesięcy) niezależnie od tego, na jaki okres zostały wydane pierwotnie (zobacz niżej)

Należy pamiętać, że 3-letni certyfikat SSL typu OV lub DV, wydany przed 1 marca 2018 r., zachowa swój pierwotny 36-miesięczny okres ważności. Ponownie wydane certyfikaty SSL będą podlegały skróceniu maksymalnego okresu ważności wynoszącego maksymalnie 825 dni (ok. 27 miesięcy).

Wprowadzone zmiany są wynikiem wspólnych uzgodnień członków organizacji CA/Browser Forum. CA/Browser Forum jest organizacją skupiającą największe Urzędy Certyfikacji, producentów przeglądarek i producentów systemów operacyjnych. Do członków CA/Browser Forum należą m.in. DigiCert, Apple, Google, Microsoft, Mozilla Foundation czy Opera Software.

Ostateczny termin na przyjmowanie zamówień 3-letnich certyfikatów SSL: 20 lutego 2018 r..

Źródło: https://www.digicert.com

Jak skrócenie ważności wpłynie na istniejące trzyletnie certyfikaty SSL?

Pierwotnie wystawiony trzyletni certyfikat SSL zachowa swoją ważność.

Jaki wpływ na trzyletnie certyfikaty SSL będzie miała wymiana na nowy?

Ponownie wydane certyfikaty SSL będą podlegały powyższym regułom, czyli skróceniu okresu ważności wynoszącego maksymalnie 825 dni (ok. 27 miesięcy). W praktyce dotknie to tylko te certyfikaty, które zostaną wymienione na nowe w pierwszym roku (12 miesięcy) po wystawieniu.

Jak przywrócić pierwotną datę wygaśnięcia certyfikatu?

Aby przywrócić pierwotną datę wygaśnięcia certyfikatu należy go ponownie wymienić na nowy w okresie 825 dni przed pierwotną datą wygaśnięcia. Tym sposobem data wygaśnięcia wymienionego certyfikatu na nowy będzie taka sama, jak pierwotnie wystawionego certyfikatu.


Przykładowa wizualizacja wpływu wymiany certyfikatu na nowy podczas jego ważności od daty pierwotnego wystawienia do wygaśnięcia.

  • 1 stycznia 2018 zostaje wystawiony Twój trzyletni certyfikat (nazwijmy go pierwotnym certyfikatem). Ten certyfikat ma maksymalny okres ważności: 39 miesięcy i wygasa 1 stycznia 2021 roku.
  • 1 marca 2018 r. dokonujesz pierwszej wymiany certyfikatu na nowy. Ten certyfikat otrzyma maksymalny, dozwolony okres ważności, czyli zostanie wystawiony na 825 dni (ok. 27 miesięcy) i wygaśnie 4 lipca 2020 r.
  • 20 czerwca 2018 r. dokonujesz drugiej wymiany certyfikatu na nowy. Ten certyfikat otrzyma maksymalny, dozwolony okres ważności, czyli zostanie wystawiony na 825 dni (ok. 27 miesięcy) i wygaśnie 22 września 2020 r.
  • 1 października 2018 r. dokonujesz trzeciej z kolei wymiany certyfikatu na nowy. Ten certyfikat otrzyma datę wygaśnięcia jak jego pierwotny certyfikatu, czyli wygaśnie 1 stycznia 2021 r.
  • 1 października 2018 r. dokonujesz czwartej wymiany certyfikatu na nowy. Ten certyfikat również otrzyma datę wygaśnięcia jak jego pierwotny certyfikatu, czyli wygaśnie 1 stycznia 2021 r.