Regulamin usług i Polityka Prywatności Gigaone

Postanowienia ogólne i korzystanie z serwisu

 1. Zakup certyfikatów SSL będących w ofercie serwisu Gigaone.pl możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w serwisie Gigaone.pl. Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z w/w serwisu, rościć pretensji, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Gigaone.pl.
 2. Wszelkie działania użytkownika (Klienta serwisu) po zakupie certyfikatu muszą być zgodne z przepisami prawa. Serwis Gigaone.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez kupującego zakupionych certyfikatów do celów niezgodnych z prawem jak np. instalacja i zabezpieczanie serwisów www o treści zabronionej, obraźliwej czy pornograficznej.
 3. Klientami serwisu Gigaone.pl mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności.
 4. Serwis Gigaone.pl zobowiązuje się, do dołożenia wszelkich starań mających na celu jak najszybsze wyjaśnienie ewentualnych kwestii spornych dotyczących zakupionych certyfikatów SSL, w zakresie ich prawidłowego działania i instalacji.
 5. Korzystanie z serwisu może odbywać się wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 6. Do poprawnego działania serwisu wymagana jest włączona obsługa języka JavaScript w przeglądarce internetowej.
 7. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować danych umieszczonych w serwisie Gigaone.pl bez jego zgody.
 8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w serwisie Gigaone.pl bez jego zgody.
 9. Administrator serwisu Gigaone.pl może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z serwisu z powodu naruszenia przez niego regulaminu lub innej przyczyny, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Zakup certyfikatów SSL i kwestie sporne

 1. Serwis Gigaone.pl nie jest wystawcą certyfikatów SSL, a jedynie świadczy usługi resellingu (pośrednictwa) w sprzedaży produktów firm o światowej renomie w dziedzinie certyfikatów SSL, uprawnionych do ich wystawiania i zajmujących całym procesem certyfikacji. W związku z powyższym wszelkie roszczenia dotyczące zakupionych certyfikatów rozstrzygane będą przez wystawcę certyfikatu przy ewentualnym udziale firmy Gigaone jako rzecznika Klienta serwisu Gigaone.pl
 2. Serwis Gigaone.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie certyfikaty SSL niedziałające z powodu błędów Klienta, dotyczących podania nieprawidłowych danych wymaganych w formularzu zamówieniowym o wydanie certyfikatu.
 3. Serwis Gigaone.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie certyfikaty SSL, do których zakupu użyto nieprawdziwych, nielegalnych lub nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, oraz za szkody powstałe w wyniku ich użycia.
 4. Po złożeniu zamówienia generowana jest faktura proforma, a po zakończeniu transakcji i otrzymaniu certyfikatu SSL - faktura VAT. Faktury dostępne są po zalogowaniu w Panelu Klienta oraz są wysyłane pocztą e-mail w formacie PDF. Na wyraźną prośbę Klienta, faktura VAT może zostać wystawiona przed aktywacją zamówionego certyfikatu.
 5. Przekazanie certyfikatu SSL, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail). Otrzymanie przez Klienta certyfikatu SSL i faktur VAT jest jednocześnie ostatecznym zakończeniem transakcji.
 6. Akceptacja niniejszego regulaminu i polityki prywatności, jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawianie i wysyłanie faktur VAT drogą elektroniczną, bez podpisu wystawcy i odbiorcy.
 7. Czas realizacji jest ściśle uzależniony od rodzaju certyfikatu i rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie serwisu Gigaone.pl lub pozytywnie zakończonej transakcji w serwisie PayU lub PayPal. Przybliżone czasy realizacji są zależne wyłącznie od wystawcy i można się z nimi zapoznać na stronach serwisu Gigaone.pl.
 8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, pod adres certyfikaty [at] Gigaone.pl
 9. W przypadku zakupu większej ilości certyfikatów w jednym zamówieniu i braku możliwości z jakichś względów wystawienia jednego lub kilku z nich (np. w przypadku odmowy wystawienia certyfikatu dla danej domeny przez firmę certyfikującą), firma Gigaone zwróci kupującemu wpłacone środki finansowe za niezrealizowane zamówienia o certyfikat, pomniejszone jednak o prowizję zewnętrznych instytucji czy serwisów wykorzystanych do dokonania płatności (PayU i PayPal).
 10. Serwis Gigaone.pl nie może zagwarantować wystawienia każdego certyfikatu SSL. W przypadku decyzji odmownej wystawienia certyfikatu przez firmę certyfikującą, informacja z odpowiednim statusem zamówienia zostanie wyświetlona w Panelu Klienta.
 11. Certyfikat testowy (np. FreeSSL) może zostać wystawiony tylko jeden raz dla konkretnej nazwy hosta lub domeny. Serwis Gigaone.pl nie może zagwarantować wystawienia certyfikatu testowego, gdyż nie ma na to wpływu. Decyzja o wystawieniu takiego certyfikatu podejmowana jest automatycznie na serwerze wystawcy w/g jego własnych kryteriów. Odmowa przez firmę certyfikującą wystawienia certyfikatu testowego nie jest jednakże równoznaczna z odmową wystawienia certyfikatu płatnego.
 12. Komunikacja serwisu Gigaone.pl z Klientem odbywa się głównie przy pomocy poczty e-mail. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie tą drogą wiadomości administracyjnych, technicznych oraz innych dotyczących sprzedaży produktów dostępnych za pośrednictwem serwisu Gigaone.pl. Komunikacja ta może odbywać się zarówno przy pomocy serwerów serwisu Gigaone, jak i zewnętrznych serwisów mailingowych.
 13. Serwis Gigaone.pl przypomina o dacie wygaśnięcia certyfikatu pocztą e-mail. Powiadomienia wysyłane będą na 40, 14, 1 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu i mają charakter wsparcia, a brak otrzymania przypomnienia nie jest podstawą do żadnych roszczeń wobec serwisu Gigaone.pl. Każdy użytkownik musi być świadomy o potrzebie samodzielnego przedłużenia ważności certyfikatu czego może w dokonać z poziomu udostępnionego mu Panelu Klienta. Z chwilą złożenia nowego zamówienia o odnowienie certyfikatu powiadomienia do wygasającego certyfikatu zostają automatycznie wyłączone. Istnieje możliwość opcjonalnego włączenia powiadomień SMS o wygasających certyfikatach w Panelu Klienta. Powiadomienia SMS mogą być wysyłane na 1-7 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu.
 14. Brak, zagubienie lub dopuszczenie osób trzecich do poznania danych potrzebnych do logowania sie do Panelu Klienta i związane z tym konsekwencje czy problemy, nie jest podstawą do żadnych roszczeń wobec serwisu Gigaone.pl.
 15. Aktywacja certyfikatu SSL typu DV (Domain Validation) następuje przy użyciu jednej z trzech dostępnych metod.
  1. poprzez odebranie e-maila z linkiem aktywacyjnym wysłanym pod jeden z adresów e-mail przyjętych przez wystawcę za administracyjny i potwierdzeniu danych wyświetlonych na stronie do której kieruje link aktywacyjny. Lista dostępnych adresów jest wyświetlana podczas składania zamówienia nowego certyfikatu oraz przy odnowieniu certyfikatu.
  2. poprzez umieszczenie pliku weryfikacyjnego na serwer www w domenie dla której będzie wystawiony certyfikat SSL i po pozytywnej weryfikacji nazwy pliku i jego odpowiedniej treści.
  3. poprzez umieszczenie rekordu TXT w w strefie DNS domeny dla której będzie wystawiony certyfikat SSL
  Wyboru metody dokonuje się podczas składania zamówienia. Czas na aktywację certyfikatu wynosi 60 dni licząc od dnia wysłania zamówienia do wystawcy. Po tym czasie link aktywacyjny, plik weryfikacyjny lub rekord DNS traci ważność. Odświeżenie linku aktywacyjnego, plik weryfikacyjnego lub rekordu DNS wymaga kontaktu z obsługą Gigaone.
 16. System informatyczny wystawcy przed wystawieniem certyfikatu dokonuje automatycznej analizy domeny pod kątem oszustw i wyłudzeń (ang. phishing). Jeżeli zamówienie certyfikatu DV (Domain Validation) zostanie oznaczone flagą "Zatrzymany, przetwarzanie przez wystawcę" zamówienie musi zostać zweryfikowane manualnie przez pracownika wystawcy certyfikatu. Manualna weryfikacja może potrwać do 48 godz. lub w szczególnych przypadkach dłużej. Wystawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, jeżeli nie spełni ono odpowiednich kryteriów.
 17. Aktywacja certyfikatu SSL typu OV (Organization Validation) i EV (Extended Validation) następuje po pozytywnej weryfikacji danych firmowych przez wystawcę. Szczegółowe warunki otrzymania certyfikatu znajdują sie na stronie produktowej konkretnego certyfikatu SSL.
 18. Wymiana certyfikatu (ang. reissue) jest ograniczona do sześciu razy w ciągu całego jego okresu ważności. Ograniczenie jest narzucone przez wystawcę certyfikatu.
 19. Od września 2017 roku wystawca certyfikatu zobowiązany jest do weryfikacji rekordów DNS CAA. Jeżeli domena ma włączoną blokadę dla wystawcy DigiCert, certyfikat nie zostanie wystawiony do czasu dodania odpowiednich rekordów CAA w DNS-ie domeny.

Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność użytkowników i tym samym wprowadzamy poniższe zasady postępowania w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych zwane dalej Polityką Prywatności.

Przeglądając lub korzystając z usług Gigaone akceptujesz zasady zawarte w poniższej Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z poniższą Polityką Prywatności, możesz niezwłocznie opuścić tę stronę.

Część z oferowanych usług wymaga rejestracji. Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji używane są przez Gigaone wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania oferowanej usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy żadnych danych osobowych Klientów osobom trzecim.

Wpisując swoje dane w formularzach na naszej stronie internetowej, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w niezbędnym zakresie przez firmę Gigaone jak również przez firmę zewnętrzną wystawiającą certyfikat, o który Klient występuje. Udostępnienie danych w tym wypadku jest niezbędne do wystawienia certyfikatu.

Cookies

Niektóre części tego serwisu mogą wymagać włączonej obsługi cookies (ciasteczek) w przeglądarce internetowej. Cookies (ciasteczka) są to niewielkie ilości danych, jakie mogą zostać przesłane przez stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i zapisane w specjalnie do tego przeznaczonym pliku.

Rejestrowanie wizyt

Podczas przeglądania stron i korzystania z usług hostingowych Gigaone rejestrowane są podstawowe informacje, jak data i czas wizyty, adres IP komputera z którego nawiązywane jest połączenie, czy typ przeglądarki internetowej. Dane gromadzone w logach systemowych serwerów wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych lub statystycznych.Informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gigaone s.c. Tomasz Kałucki Mariusz Drogosz ul. Smolańska 4/203, 70-026 Szczecin, nr telefonu do kontaktu: 91 488 65 41.

II. Jakie dane, w jakim celu gromadzimy i jak przetwarzamy oraz przechowujemy

Gromadzimy tylko podstawowe dane, niezbędne w procesie wystawiania certyfikatów SSL, do kontaktu z klientem oraz wystawiania dokumentów zakupu takich jak faktury VAT, zgodnie z polskim prawem podatkowym. Nie udostępniamy danych nikomu poza następującymi niezbędnymi wyjątkami wynikającymi z obsługi zamówień:

 1. DigiCert będącym wystawcą certyfikatów SSL, których sprzedaż jest przedmiotem naszej działalności jako resellera tej firmy i jej produktów w Polsce
 2. PayU i PayPal jako operatorów płatności elektronicznych
 3. SMSAPI (numer telefonu) jako operatora usług SMS
 4. G Suite i Postmark (adres e-mail) jako operatorów poczty elektronicznej
 5. Klienta, którego dane dotyczą jako jedynego dysponenta tych danych które są dla niego widoczne i dostępne do edycji po bezpiecznym (zabezpieczonym certyfikatem SSL) zalogowaniu się na swoje konto klienta w naszym systemie. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach hostingowych firmy Digital Ocean - 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013. Połączenie z tymi serwerami jest w pełni szyfrowane, a dostęp do danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Gigaone s.c..

III. Okres przechowywania danych

Przetwarzane dane przechowywane są przez co najmniej 10 lat zgodnie z polskim prawem podatkowym, gdyż są nierozerwalnie związane z wystawionymi na nie dokumentami księgowymi (faktury VAT). Po tym okresie obowiązek ich przechowywania ustaje i mogą zostać usunięte przez administratora lub/i na żądanie klienta, których one dotyczą.

IV. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, korekty, żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia (po upływie okresu prawnego obowiązku ich przechowywania), przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości w ich przetwarzaniu.

Prawa wymienione w pkt. IV można zrealizować poprzez osobisty kontakt z administratorem danych osobowych wymienionym w pkt. I.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników tej strony.