Przesłanie pliku weryfikacyjnego przez aplikację Transmit w systemie OS X

Transmit logo Poniższy opis przedstawia proces przesłania specjalnego pliku na serwer celem weryfikacji praw do domeny dla której będzie wystawiony certyfikat SSL. W poniższym przykładzie użyjemy protokołu SFTP, który do komunikacji używa serwera SSH oraz aplikacji Transmit w systemie OS X.


 1. Pobierz plik weryfikacyjny z Panelu Klienta lub za pomocą linka przesłanego e-mailem. Plik zostanie pobrany do katalogu Pobrane rzeczy. Pobrany plik zazwyczaj ma nazwę składającą się z kilkunastu liter i cyfr oraz rozszerzenia .htm.
 2. W lewym panelu aplikacji Transmit przejdź do katalogu Pobrane rzeczy.
  W prawym panelu wybierz SFTP, gdzie zostanie wyświetlony formularz Connect to SFTP Server. w polu Server podaj nazwę swojego serwera, np. moja-domena.pl. Następnie w polu User Name podaj nazwę użytkownika, które zostało samodzielnie utworzone, bądź przydzielone przez administratora systemu. W polu Password podaj hasło do konta i potwierdź przyciskiem Connect.

  Transmit

 3. Po połączeniu, w prawym panelu aplikacji Transmit przejdź do katalogu na zdalnym serwerze w którym są przechowywane pliki Twojego serwisu internetowego. Lokalizacja musi wskazywać na katalog który jest dostępny publicznie. W poniższym przykładzie jest to katalog moja-domena.pl/public.

  moja-domena.pl/public

 4. Za pomocą metody drag&drop przekopiuj plik weryfikacyjny z lewego panelu do prawego, czyli do serwera na którym znajduje się Twój serwis internetowy.

  Transmit drag&drop

 5. Po przekopiowaniu plik weryfikacyjny pojawi się na zdalnym sewerze. Zaczekaj na automatyczną weryfikację pliku przez system wystawcy lub ponów ręczną weryfikację przyciskiem Sprawdź teraz z głównej strony Panelu Klienta.

  Complete

Przydatne linki