Instalacja pieczęci True Site Seal dla certyfikatów GeoTrust QuickSSL Premium

Instalacja jest bardzo prosta i sprowadza się do skopiowania i wklejenia na stronie poniższego kodu HTML. Pieczęć będzie generowana automatycznie z serwerów wystawcy certyfikatu QuickSSL Premium przy każdym odświeżeniu strony. Pieczęć Site Seal zostanie aktywowana w ciągu godziny od umieszczenia kodu na stronie www.


<script src="https://smarticon.geotrust.com/si.js"></script>

QuickSSL Premium True Site Seal