Instalacja pieczęci Norton Secured Seal dla certyfikatów Symantec

Aby zainstalować pieczęć Norton Secured Seal przejdź pod poniższy adres w serwisie wystawcy:

https://www.symantec.com/ssl/seal-agreement/install.jsp