Sprawdzanie aktualnego statusu certyfikatu SSL

Aktualne statusy certyfikatów są udostępniane w Panelu Klienta na stronie Lista certyfikatów.

Dostępne statusy w certyfikatach typu DV

  • - nowy, oczekiwanie na płatność
  • - wysłano e-mail z linkiem aktywacyjnym, oczekiwanie na akceptację przez klienta
  • - dodatkowa, manualna weryfikacja przez wystawcę
  • - certyfikat wystawiony
  • - certyfikat odrzucony lub anulowany
  • - nie znaleziono pliku weryfikacyjnego lub zawartość pliku jest niepoprawna, instrukcja postępowania w przesłanym e-mailu

Dostępne statusy w certyfikatach typu OV i EV

  • - nowy, oczekiwanie na płatność
  • - manualna weryfikacja zamówienia przez wystawcę
  • - certyfikat wystawiony
  • - certyfikat odrzucony lub anulowany