Problemy z aktywowaniem certyfikatu SSL

1. Nie dochodzi e-mail z linkiem aktywacyjnym

 1. Upewnij się, czy adres podany w formularzu zamówieniowym istnieje. Jeżeli nie istnieje, to załóż skrzynkę na swoim serwerze pocztowym i ponów wysłanie e-maila z linkiem aktywacyjnym (opis poniżej).
 2. Sprawdź, czy e-mail nie został zakwalifikowany jako wiadomość niechciana i nie się w skrzynce SPAM (NIECHCIANE).
 3. Jeżeli Twój serwer pocztowy używa greylisting, e-mail może dotrzeć z pewnym opóźnieniem.
 4. Sprawdź za pośrednictwem administratora serwera pocztowego przyczynę niedostarczenia e-maila.
Wszystkie e-maile z linkami aktywacyjnymi są wysyłane z adresu isprenewal @ symantec.com bezpośrednio z serwerów wystawcy. Temat e-maila: Aktywacja certyfikatu [tu nazwa certyfikatu].

Jak ponowić wysłanie e-maila z linkiem aktywacyjnym?

 • Zaloguj się do Panelu Klienta. Przejdź do strony Lista certyfikatów.
 • Kliknij
 • Następnie wybierz przycisk
 • W wyświetlonym oknie potwierdź przyciskiem

2. Dochodzi e-mail z linkiem aktywacyjnym, ale po kliknięciu w link pojawia się poniższy komunikat:

Treść komunikatu: Nieprawidłowe zamówienie. Nieprawidłowy podany kod PIN lub skojarzone zamówienie.
 1. Sprawdź, czy adres URL do aktywacji jest wyświetlany w całości w jednej linii. Jeżeli używany program pocztowy zawija adres URL do nowego wiersza, to połącz obie linie linku w całość i wklej do adresu przeglądarki.
 2. Jeżeli w linku widać znaki 3D lub znak = (znak równości) na końcu linii, jak na poniższym przykładzie:
  https://domena-wystawcy.com/orders/A.do?p=3DAnZzKhUd2qJx7HQ2Qx9I=
  n
  Usuń z adresu znaki 3D i ostatni znak równości. Po znakach ?p= całkowita liczba liter i cyfr powinna wynosić 21.

Możliwe przyczyny:

 • Stare i niezaktualizowane programy pocztowe (przeważnie webmaile) mające problemy z poprawnym zdekodowaniem wiadomości e-mail (kodowanie quoted-printable).
 • Skopiowanie adresu URL na serwerze pocztowym bezpośrednio z pliku zawierającego wiadomość e-mail (z pominięciem klienta poczty). W takim przypadku użyj poniższego polecenia qprint aby zdekodować wiadomość e-mail:
  qprint -d ścieżka/do_pliku_z_wiadomością_email