CSR do odnowienia certyfikatu

Do odnowienia certyfikatu wymagany jest CSR z minimalną długością klucza 2048 bitów. CSR-y wygenerowane o krótszej długości nie zostaną zaakceptowane przez formularz zamówieniowy.

Jeżeli aktualny CSR nie spełnia minimalnych wymagań

  • Wygeneruj ponownie CSR z min. długością klucza 2048 bitów i zastąp istniejący CSR w formularzu do odnowienia certyfikatu.