Gigaone Logo

Certyfikat Code Signing DigiCert

DigiCert

Certyfikaty DigiCert Code Signing przeznaczone są dla programistów oraz producentów oprogramowania na platformy Microsoft Windows, Office VBA, JAVA, Adobe AIR, Apple MacOS. Za pomocą tego certyfikatu podpiszesz swoje aplikacje (pliki .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi i .xap), sterowniki, kontrolki ActiveX oraz aplety JAVA.


Korzyści z cyfrowego podpisywania oprogramowania

 • Brak jakichkolwiek ostrzeżeń typu Nieznany wydawca lub Nie można zweryfikować wydawcy, czy napewno chcesz uruchomić to oprogramowanie? podczas uruchamiania aplikacji czy instalatorów oprogramowania w systemach operacyjnych MS Windows.
 • Cyfrowo podpisane oprogramowanie zwiększa zaufanie do producenta oprogramowania.
 • Poświadcza integralność oraz pochodzenie oprogramowania podpisane certyfikatem DigiCert Code Signing
 • Gwarantuje, że podpisane cyfrowo oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane przez nieuprawnione do tego osoby lub przez szkodliwe oprogramowanie.

Cechy certyfikatu DigiCert Code Signing

 • Cyfrowe podpisywanie plików .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi i .xap w trybie 32 oraz 64 bitowym (w trybie użytkownika lub w trybie jądra (kernel mode).
 • Cyfrowe podpisywanie sterowników w trybie 32 oraz 64 bitowym (w trybie użytkownika lub w trybie jądra (kernel mode).
 • Cyfrowe podpisywanie makr z pakietu MS Office oraz innych plików w środowisku VBA (Visual Basic for Applications).
 • Cyfrowe podpisywanie kontrolek ActiveX
 • Cyfrowe podpisywanie apletów JAVA (pliki .jar) dla urządzeń mobilnych oraz systemów desktopowych.
 • Zawierają dane podmiotu występującego o certyfikat Code Signing.
 • Opcjonalne znakowanie czasem (timestamp).
 • Algorytm podpisu: SHA2-256.
 • Nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych elementów w systemie operacyjnym użytkownika (klienta). Certyfikat Code Signing jest integralną częścią podpisanego cyfrowo pliku.
 • Czas walidacji danych podmiotu i wydania certyfikatu: 1-5 dni roboczych.
 • Wystawiany na okres od 1 roku do 3 lat.

Okres ważnościCena netto
1 rok2 090,00 PLN
2 lata4 180,00 PLN
3 lata6 270,00 PLN