Przekierowanie do połączenia SSL (HTTPS) w Apache'u

Apache logo


<VirtualHost *:80>
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [redirect=301]
</VirtualHost>