Gigaone Logo

Co to jest CAA?

02.01.2020

CAA to akronim od „Certification Authority Authorization”. CAA jest rekordem DNS określającym, który z wystawców (Urzędów Certyfikacji) może wystawić certyfikat SSL dla określonej domeny. Od września 2017 roku każdy z Urzędów Certyfikacji będącym członkiem CA/Browser Forum zobowiązany jest do weryfikacji rekordu CAA przed wystawieniem certyfikatu SSL.

Więcej informacji na stronie konfiguracja rekordu CAA.