Gigaone Logo

Generowanie CSR dla serwera IIS 7

02.06.2022

 1. Z menu Start/Administrative Tools Uruchom program Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. W IIS Managerze kliknij na nazwę Twojego serwera.
 3. Ze środkowego panelu Features View wybierz Server Certificates. Internet Information Services (IIS) Manager / Features View / Server Certificates
 4. Z panelu Actions wybierz Create Certificate Request.
  Internet Information Services (IIS) Manager / Features View / Create Certificate Request
 5. W oknie kreatora uzupełnij wszystkie wymagane pola.

  Uwaga! Generując CSR nie używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &):

  Distinguished Name Properties / Specify the required information for the certificate. State/province and City/locality must be specified as official name and the cannot contain abbreviations.

  • Common name - bardzo ważne pole. Podaj pełną nazwę domenową (FQDN) serwera.

   Uwaga! Jeżeli generujesz CSR dla pojedynczej nazwy hosta, np. www.moja-domena.pl to pole Common Name powinno mieć wartość: www.moja-domena.pl
   Uwaga! Jeśli generujesz CSR dla certyfikatów typu Wildcard, to pole Common Name powinno mieć wartość: *.moja-domena.pl
  • Organization - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
  • Organizational Unit - jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wypełnić te pole, wstawiając nazwę działu, np. Dzial Marketingu
  • City/locality - podaj nazwę miejscowości, np.: Szczecin, Warszawa
  • State/province - podaj nazwę województwa, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie. Nie należy stosować skrótów.
  • Country/region - podaj dwuliterowy symbol kraju (PL). Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery)
  Kliknij Next aby przejść do następnego etapu.

 6. W polu Bit length wybierz długość klucza prywatnego. Wartość pola powinna być w przedziale od 2048 do 4096 bitów. Kliknij Next aby przejść do następnego etapu.
  Request Certificate / Cryptographic Service Provider Properties
 7. W ostatnim oknie podaj nazwę pliku pod którą zostanie zapisany plik z wygenerowanym CSR-em. Request Certificate / File Name
 8. Zapisany plik otwórz w dowolnym edytorze tekstowym, skopiuj zawartość pliku do systemowego schowka, a następnie wklej go do odpowiedniego pola formularza zamówieniowego.

Pokrewne linki