Gigaone Logo

Generowanie CSR dla serwera IIS 8 i IIS 8.5 w Windows Server 2012

02.06.2022

 1. W systemie Windows Server 2012 uruchom aplikację Menedżer serwera.
 2. Z menu Narzędzia wybierz Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS). Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)
 3. Wybierz Certyfikaty serwera.
  IIS Certyfikaty serwera
 4. Z menu Akcje wybierz Utwórz żądanie certyfikatu...Internet Information Services (IIS) Manager / Features View / Create Certificate Request
 5. Uzupełnij formularz do wygenerowania CSR-a.

  Uwaga! Generując CSR nie używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &):
  Distinguished Name Properties / Specify the required information for the certificate. State/province and City/locality must be specified as official name and the cannot contain abbreviations.

  • Nazwa pospolita - bardzo ważne pole. Podaj pełną nazwę domenową (FQDN) serwera.

   Uwaga! Jeżeli generujesz CSR dla pojedynczej nazwy hosta, np. www.moja-domena.pl to pole Common Name powinno mieć wartość: www.moja-domena.pl
   Uwaga! Jeśli generujesz CSR dla certyfikatów typu Wildcard, to pole Common Name powinno mieć wartość: *.moja-domena.pl
  • Organizacja - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
  • Jednostka organizacjacyjna - jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wypełnić te pole, wstawiając nazwę działu, np. Sklep internetowy
  • Miasto/Miejscowość - podaj nazwę miejscowości, np.: Szczecin, Warszawa
  • Województwo - podaj nazwę województwa, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie. Nie należy stosować skrótów.
  • Kraj/region - wybierz symbol kraju. Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery)

 6. W polu Długość w bitach wybierz długość klucza prywatnego. Wartość pola powinna być w przedziale od 2048 do 4096 bitów. Wystarczającą długością jest 2048 bitów.
  Request Certificate / Cryptographic Service Provider Properties
 7. W ostatnim oknie podaj nazwę pliku pod którą zostanie zapisany plik z wygenerowanym CSR-em. Request Certificate / File Name
 8. Zapisany plik otwórz w dowolnym edytorze tekstowym, skopiuj zawartość pliku do systemowego schowka, a następnie wklej go do odpowiedniego pola formularza zamówieniowego.

Pokrewne linki