Instalacja oprogramowania OpenSSL

Oprogramowanie OpenSSL jest pomocne przy generowaniu klucza prywatnego oraz właściwego pliku CSR (żądania podpisania certyfikatu).