Gigaone Logo

Walidator CSR

Wklej zawartość CSR-a włącznie z liniami -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i -----END CERTIFICATE REQUEST-----. Walidacja odbędzie się automatycznie.

Co to jest CSR?

CSR (z ang. Certificate Signing Request) jest to elektroniczny wniosek o podpisanie certyfikatu SSL. CSR jest każdorazowo potrzebny przy zakupie nowego certyfikatu SSL jak i przy wymianie certyfikatu SSL na nowy.

Zobacz również: Generator CSR