Gigaone Logo

HSTS - HTTP Strict Transport Security

14.08.2022

Czym jest HSTS?

HSTS zwiększa bezpieczeństwo połączeń SSL poprzez wyeliminowanie połączeń nieszyfrowanych. Oczywiście, serwis internetowy, który chce wdrożyć HSTS musi już posiadać poprawny i zainstalowany certyfikat SSL. Ustawienie nagłówka Strict-Transport-Security (HSTS) w serwerze wymusza w przeglądarce klienta używanie tylko połączeń SSL. Jednocześnie zmniejsza ataki na serwis poprzez metodę Man in the Middle (MitM), czyli uniemożliwia zmodyfikowanie zaszyfrowanej transmisji.

Jak to działa?

Przy pierwszej wizycie w połączeniu SSL (HTTPS) przeglądarka sprawdza, czy serwer internetowy w opowiedzi wysyła nagłówek Strict-Transport-Security. Jeżeli tak, to przeglądarka zapamiętuje fakt, iż każde kolejne połączenie z serwisem www musi odbywać się tylko w połączeniu SSL (HTTPS). To, jak długo przeglądarka będzie pamiętała o przekierowaniu ruchu z HTTP na HTTS zależy to od parametru max-age, który jest podawany w sekundach (na poniższym przykładzie: 1 rok).

Konfiguracja w nginx

Parametr preload użyj tylko, gdy chcesz, aby adres Twojego serwisu został dodany do HSTS Preload List w przeglądarkach Chrome, Firefox i innych (zobacz poniżej).

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name moja-domena.pl;
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload";

Konfiguracja w Apache'u

Parametr preload użyj tylko, gdy chcesz, aby adres Twojego serwisu został dodany do HSTS Preload List w przeglądarkach Chrome, Firefox i innych (zobacz poniżej).

<VirtualHost 1.2.3.4:443>
  Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"
</VirtualHost>


Jak sprawdzić poprawność konfiguracji nagłówka HSTS?

Przeglądarki obsługujące HSTS

Przeglądarki nieobsługujące HSTS

Dodanie serwisu do HSTS Preload List w Chrome, Firefoksie i innych

HSTS Preload List jest listą stron, które używają HTTPS domyślnie, z pominięciem połączeń nieszyfrowanych (HTTP). Projekt jest utrzymywany przez Google, z którego korzystają producenci innych przeglądarek, m.in. Firefoksa. Jeżeli chcesz dodać swój serwis do tej listy skorzystaj z formularza na stronie https://hstspreload.org/.