Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w serwerze Apache

01.08.2022

Apache logo


Instalacja Apache'a i aktywacja modułu mod_ssl w systemach linuksowych:

dystrybucje Debian/ Ubuntu i inne bazujące na Debianie (np. Mint):

sudo apt-get install apache2
sudo a2enmod ssl

dystrybucje Red Hat/ Fedora/ CentOS:

yum install httpd
yum install mod_ssl

Instalacja certyfikatu SSL:

 1. Skopiuj całą zawartość certyfikatu od linii -----BEGIN CERTIFICATE----- do -----END CERTIFICATE----- i zapisz do pliku mojadomena.crt.
 2. Skopiuj plik z certyfikatem mojadomena.crt do katalogu w którym będzie przechowywany certyfikat, np.:
  /etc/ssl/certs/
 3. Otwórz plik konfiguracyjny Apache'a apache2.conf w edytorze tekstowym.
 4. Zlokalizuj dyrektywę VirtualHost dla twojego serwera wirtualnego. Do działania certyfikatu SSL niezbędne będą następujące dyrektywy:

  • SSLEngine on - włączenie SSL w Apache'u
  • SSLCertificateFile - plik zawierający certyfikat serwera oraz certyfikat pośredni (intermediate) odpowiedni dla zamówionego certyfikatu SSL
  • SSLCertificateKeyFile - plik zawierający klucz prywatny

  Uwaga! Instalacja certyfikatu pośredniego jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania certyfikatu SSL.

  Konfiguracja minimalna:

  <VirtualHost 1.2.3.4:443>
   DocumentRoot /var/www
   ServerName www.moja-domena.pl
   SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mojadomena.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mojadomena.key
  </VirtualHost>

  Konfiguracja dodatkowa, zalecana:

  <VirtualHost 1.2.3.4:443>
   # [...]
   SSLProtocol -all +TLSv1.2 +TLSv1.3
   SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
   SSLHonorCipherOrder off
   SSLSessionTickets off
   Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
   SSLUseStapling on
   SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)"
   Protocols h2 http/1.1
   # [...]
  </VirtualHost>
  • SSLProtocol -all +TLSv1.2 +TLSv1.3 - wyłączenie przestarzałych protokołów SSLv2, SSLv3, TLSv1.0, TLSv1.1. Włączenie aktualnie bezpiecznych protokołów TLSv1.2 i TLSv1.3.
  • SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 - ustawienie priorytetu dla silnych szyfrów, jednocześnie wyłączenie słabych i przestarzałych
  • Protocols h2 http/1.1 - Włączenie protokołu HTTP/2
  • Header add Strict-Transport-Security - Nagłówek Strict-Transport-Security (HSTS) powiadamia przeglądarkę aby za każdym razem łączyła się do serwera tylko poprzez protokół SSL (HTTPS). Czas ustalony w max-age podaje się w sekundach (31536000 sekund = 12 miesięcy)
 5. Zapisz zmiany.
 6. Zrestartuj serwer Apache używając następujących poleceń:

  dystrybucje Debian lub Ubuntu

  sudo service apache2 restart

  dystrybucje Red Hat/ Fedora/ CentOS

  apachectl restart

  OS X

  sudo /usr/sbin/apachectl restart
 7. Przetestuj zdalnie konfigurację serwera za pomocą publicznego serwisu DigiCert Check website security lub Qualys SSL Server Test.

  Qualys SSLLabs

Częste problemy

 1. Serwer Apache nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/apache2/error.log:
  Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
  Możliwe przyczyny:

  1. Brakujący moduł ssl w Apache'u.

  Rozwiązanie problemu:

  1. Zainstaluj moduł ssl do serwera Apache
   sudo a2enmod ssl
  2. Zrestartuj Apache'a
   sudo service apache2 restart

 2. Serwer Apache nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/apache2/error.log:
  AH02238: Unable to configure RSA server private key
  SSL Library Error: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch
  Możliwe przyczyny i sposoby rozwiązania:

  1. Klucz prywatny nie pasuje do certyfikatu serwera. Upewnij się, czy używasz odpowiedniego klucza prywatnego.

 3. Serwer Apache nie startuje. Komunikat o błędzie w /var/log/apache2/error.log:
  Invalid command 'Header', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
  Możliwe przyczyny:

  1. Brakujący moduł headers w Apache'u.

  Rozwiązanie problemu:

  1. Zainstaluj moduł headers do serwera Apache
   sudo a2enmod headers
  2. Zrestartuj Apache'a
   sudo service apache2 restart
 4. Serwer Apache nie startuje. Na stronie z zainstalowanym certyfikatem SSL pojawia się kod błędu:
  ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key
  Przyczyna:

  • Serwer ma zainstalowany słaby publiczny klucz efemeryczny Diffiego-Hellmana

  Rozwiązanie problemu:

  1. Zaktualizuj (lub dodaj) klucz efemeryczny Diffiego-Hellmana (dyrektywa ssl_dhparam).
  2. Zrestartuj Apache'a
   sudo service apache2 restart

Pokrewne linki

Przydatne linki