Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w serwerze Dovecot

14.08.2022

 1. Do pliku /etc/dovecot/private/mojadomena.key przenieś klucz prywatny. Użyj tego samego klucza, za pomocą którego wygenerowałeś CSR, który następnie przesłałeś w formularzu zamówieniowym Gigaone w celu wystawienia certyfikatu SSL.

  Struktura pliku z kluczem prywatnym powinna być następująca:
  -----BEGIN PRIVATE KEY-----
  MIIEvwIBADANBgkqhki4/IWM5mvU/3ErC77llAgEAAoIBAQOAwfCnTKLWDYBrOAw
  eT0lezH9BwMkOrroDFTRgLtaUzFf5MYZjzf3PnQvwy5KDDVxhbee43FetdrQbKaf
  2cFJKdVVwjHJUdgGkWazsMPPLZndhINTlsOl0Vy59+7fLc0XbyfghlA0BK8CgYB0
  MHV3bsdWE9X0V8wBQnp1V+k3FA4f==
  -----END PRIVATE KEY-----
 2. Do pliku /etc/dovecot/private/mojadomena.pem przenieś wystawiony certyfikat SSL oraz certyfikat pośredni wystawcy. Certyfikat serwera, jak i certyfikat pośredni możesz pobrać z Panelu Klienta Gigaone. Bardzo ważne jest zachowanie kolejności certyfikatów w pliku – najpierw certyfikat SSL serwera, a następnie certyfikat pośredni.


  Struktura pliku z certyfikatami powinna być następująca:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  jLjNGrII5i98fcKYlXhxuvts7dcMD5m1b+nwcO4gt
  ezN2vxF+gjG0hU804uFXww5C0dfsgdsTRSxVcvcR+  « certyfikat serwera
  O2IWGtrgZqYZN2zPAQpYaXc5NOjJbi2vcbxcbvvbj
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  BgNVsHR8t587fdghddfgEP6DAMDigNqA0hjJodHRw
  Oi8vcmFwaWRtY3JsLmdl5cejjb3eefrRydXN0LmNv  « certyfikat pośredni wystawcy
  4vkBDvp4RHwRE44bT49ymDAdvsfgX3kVWGWfGpN3Q
  -----END CERTIFICATE-----
 3. Otwórz plik konfiguracyjny /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf w edytorze tekstowym.
 4. W pliku konfiguracyjnym /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf zlokalizuj dyrektywy ssl_cert_file i ssl_key_file. Jeżeli nie istnieją, należy je dopisać jak poniżej:
  ssl_cert_file = /etc/dovecot/private/mojadomena.pem
  ssl_key_file = /etc/dovecot/private/mojadomena.key
 5. Należy zweryfikować prawa dostępu do pliku z certyfikatem i kluczem prywatnym:
  • Nadanie uprawnień do pliku z certyfikatem:
   sudo chown root.root /etc/dovecot/private/mojadomena.pem
   sudo chmod 444 /etc/dovecot/private/mojadomena.pem
  • Nadanie uprawnień do pliku z kluczem prywatnym:
   sudo chown root.root /etc/dovecot/private/mojadomena.key
   sudo chmod 400 /etc/dovecot/private/mojadomena.key
 6. Dodatkowo, należy uaktywnić obsługę SSL za pomocą dyrektywy ssl:
  ssl = required
 7. Zrestartuj serwer dovecot:
  sudo service dovecot restart

Przydatne linki