Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w serwerze Exim

14.08.2022

 1. Skopiuj plik z certyfikatem mojadomena.pem do katalogu serwera Exim, w którym zamierzasz przechowywać certyfikat np.:
  /etc/exim4/mojadomena.pem
  Uwaga! Skopiuj całą zawartość certyfikatu zaczynając od -----BEGIN CERTIFICATE----- a kończąc na -----END CERTIFICATE-----
 2. Zainstaluj certyfikat pośredni (intermediate) wystawcy odpowiedni dla zamówionego certyfikatu SSL. Certyfikat pośredni należy umieścić na końcu pliku mojadomena.pem. Bardzo ważne jest zachowanie kolejności certyfikatów w pliku.


  Struktura pliku powinna być następująca:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  jLjNGrII5i98fcKYlXhxuvts7dcMD5m1b+nwcO4gt
  ezN2vxF+gjG0hU804uFXww5C0dfsgdsTRSxVcvcR+  « certyfikat serwera
  O2IWGtrgZqYZN2zPAQpYaXc5NOjJbi2vcbxcbvvbj
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  BgNVsHR8t587fdghddfgEP6DAMDigNqA0hjJodHRw
  Oi8vcmFwaWRtY3JsLmdl5cejjb3eefrRydXN0LmNv  « certyfikat pośredni
  4vkBDvp4RHwRE44bT49ymDAdvsfgX3kVWGWfGpN3Q
  -----END CERTIFICATE-----
 3. Otwórz plik konfiguracyjny Exima exim4.conf w edytorze tekstowym (plik exim4.conf przeważnie jest zlokalizowany w katalogu /etc/exim4/)
 4. Dopisz poniższe dyrektywy:
  tls_certificate = /etc/exim4/mojadomena.pem
  tls_privatekey = /etc/exim4/mojadomena.key
  gdzie tls_certificate to ścieżka do pliku z wystawionym certyfikatem; tls_privatekey to ścieżka do pliku z kluczem prywatnym.
 5. Dodatkowo należy uaktywnić dwie poniższe dyrektywy w podanym wyżej pliku konfiguracyjnym. Jeżeli nie istnieją, należy je dopisać.
  tls_advertise_hosts = *
  log_selector = +tls_cipher +tls_peerdn
 6. Na koniec zrestartuj serwer Exim.

Przydatne linki

 1. Strona domowa serwera Exim: www.exim.org
 2. Encrypted SMTP connections using TLS/SSL: www.exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch-encrypted_smtp_connections_using_tlsssl.html