Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w serwerze Postfix

14.08.2022

 1. Po otrzymaniu e-maila zawierającego certyfikat SSL dla serwera skopiuj go do dowolnego edytora tekstowego i zapisz jako np. mojadomena.pem w katalogu serwera np. w /etc/postfix/
 2. Zainstaluj certyfikat pośredni (intermediate) wystawcy odpowiedni dla zamówionego certyfikatu SSL. Certyfikat pośredni należy umieścić na końcu pliku mojadomena.pem, czyli za certyfikatem serwera. Bardzo ważne jest zachowanie kolejności certyfikatów w pliku.


  Struktura pliku powinna być następująca:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
   jLjNGrII5i98fcKYlXhxuvts7dcMD5m1b+nwcO4gt
   ezN2vxF+gjG0hU804uFXww5C0dfsgdsTRSxVcvcR+  « certyfikat serwera
   O2IWGtrgZqYZN2zPAQpYaXc5NOjJbi2vcbxcbvvbj
   -----END CERTIFICATE-----
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   BgNVsHR8t587fdghddfgEP6DAMDigNqA0hjJodHRw
   Oi8vcmFwaWRtY3JsLmdl5cejjb3eefrRydXN0LmNv  « certyfikat pośredni
   4vkBDvp4RHwRE44bT49ymDAdvsfgX3kVWGWfGpN3Q
   -----END CERTIFICATE-----
 3. Otwórz plik konfiguracyjny Postfiksa main.cf w edytorze tekstowym (plik main.cf przeważnie jest zlokalizowany w katalogu /etc/postfix/)
 4. W sekcji dotyczącej TLS (# TLS parameters) zlokalizuj dyrektywy smtpd_tls_key_file, smtpd_tls_cert_file. Jeżeli nie istnieją, należy je dopisać jak poniżej:
  
  smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/mojadomena.key
  smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/mojadomena.pem
 5. Dodatkowo, należy uaktywnić obsługę TLS za pomocą dyrektywy smtpd_tls_security_level i smtp_tls_security_level (dla wersji 2.3 i nowszych):

  Dla demona smtpd:
  smtpd_tls_security_level = may
  Ustawienie parametru smtpd_tls_security_level na wartość may uaktywnia połączenia SSL warunkowo: Jeżeli zdalny serwer (wysyłający wiadomość e-mail) ogłasza obsługę SSL, to połączenie do naszego serwera (smtpd) zostanie nawiązane w połączeniu SSL. Gdy zdalny serwer nie ma włączonej obsługi połączeń SSL, to połączenie zostanie nawiązane bez szyfrowania. E-mail zostanie dostarczony do naszego serwera w nieszyfrowanym połączeniu.

  Dla klienta smtp:
  smtp_tls_security_level = may
  Ustawienie parametru smtp_tls_security_level na wartość may uaktywnia połączenia SSL warunkowo: Jeżeli zdalny serwer (odbierający wiadomość e-mail) ogłasza obsługę SSL, to połączenie z naszego serwera (smtpd) zostanie nawiązane w połączeniu SSL. Gdy zdalny serwer nie ma włączonej obsługi połączeń SSL, to połączenie zostanie nawiązane bez szyfrowania. E-mail zostanie dostarczony z naszego serwera w nieszyfrowanym połączeniu.

 6. Wyłączenie przestarzałych i słabych szyfrów oraz protokołów. Jednocześnie aktywne pozostaną protokoły TLSv1, TLSv1.1 i TLSv1.2.
  smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3
  smtpd_tls_mandatory_ciphers = high
  tls_high_cipherlist=EDH+CAMELLIA:EDH+aRSA:EECDH+aRSA+AESGCM:EECDH+aRSA+SHA384:EECDH+aRSA+SHA256:EECDH:+CAMELLIA256:+AES256:+CAMELLIA128:+AES128:+SSLv3:!aNULL:!eNULL:!LOW:!3DES:!MD5:!EXP:!PSK:!DSS:!RC4:!SEED:!ECDSA:CAMELLIA256-SHA:AES256-SHA:CAMELLIA128-SHA:AES128-SHA
 7. Dołączenie certyfikatów wystawców (wymaga zainstalowanego pakietu ca-certificates).
  smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  Zapobiega pojawianiu się w logach Postfiksa komunikatów o niezaufanym połączeniu do obcego serwera. Na poniższym przykładzie połączenie do usługi Gmail.

  Przed:
  Jun 1 12:34:29 mail postfix/smtp[27589]: setting up TLS connection to gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.136.27]:25
  Jun 23 12:34:29 mail postfix/smtp[27589]: Untrusted TLS connection established to gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.136.27]:25: TLSv1.1 with cipher ECDHE-RSA-AES128-SHA (128/128 bits)
  Po:
  Jun 1 12:34:50 mail postfix/smtp[29277]: setting up TLS connection to gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.136.27]:25
  Jun 1 12:34:50 mail postfix/smtp[29277]: Trusted TLS connection established to gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.136.27]:25: TLSv1.1 with cipher ECDHE-RSA-AES128-SHA (128/128 bits)
 8. Włączenie logowania zdarzeń związanych z obsługą połączeń TLS dla serwera smtpd i klienta smtp
  smtpd_tls_loglevel = 1
  smtp_tls_loglevel = 1
 9. Przeładuj konfigurację Postfiksa.
  sudo service postfix reload

Przydatne linki