Gigaone Logo

Konfiguracja rekordu TXT _validation-contactemail w DNS-ie

14.08.2022

Standardowo weryfikacja domeny metodą e-mail odbywa się poprzez wysłanie pod jeden z przyjętych za administracyjne adresów. Takim adresami są: admin@, administrator@, webmaster@, postmaster@, hostmaster@.

Nowością jest możliwość weryfikacji domeny poprzez adres e-mail, który może być dowolny, w zupełnie obcej domenie. Dzięki temu można zweryfikować prawa do domeny np. w przypadku, gdy nie ma uruchomionego serwera pocztowego w domenie, dla której będzie wystawiony certyfikat SSL.

W tym celu powstał nowy rekord _validation-contactemail, który należy umieścić w strefie DNS domeny.

Dodanie rekordu _validation-contactemail


Odpytywanie serwera DNS o rekord TXT _validation-contactemail

Aby sprawdzić rekord TXT _validation-contactemail dla określonej domeny, użyj polecenia dig:

dig _validation-contactemail.moja-domena.pl TXT

Przykładowy wynik działania polecenia dig:

Rekord TXT _validation-contactemail istnieje w DNS-ie:

Po dodaniu rekordu TXT powinniśmy zobaczyć dodany wcześniej adres e-mail:

_validation-contactemail.moja-domena.pl. 600 IN TXT "nazwa@moja-inna-domena.pl"

Zmiana adresu e-mail w zamówieniu certyfikatu SSL