Gigaone Logo

Odnowienie certyfikatu SSL

15.01.2022

Warunki ogólne

W celu uniknięcia ewentualnych problemów z odnowieniem certyfikatu SSL (np. brak płatności, problemy z serwerem) zalecamy rozpocząć procedurę odnowienia na ok. 1 miesiąc przed wygaśnięciem.

Jeżeli odnawiasz certyfikat typu DV

Jeżeli odnawiasz certyfikat typu OV lub EV

Od pełnej weryfikacji nie minęło 12 miesięcy

Od pełnej weryfikacji minęło 12 miesięcy