Brak certyfikatu SSL

Rozwiązanie problemu

  • Pobierz wystawiony certyfikat z Panelu Klienta:
    • Zaloguj się do Panelu Klienta. Przejdź do strony Lista certyfikatów.
    • Kliknij
    • Następnie wybierz przycisk
    • Wystawiony certyfikat SSL zostanie wyświetlony w nowy oknie.
  • Zainstaluj nowy certyfikat na swoim serwerze. Dodatkowe wskazówki: Instalacja certyfikatu SSL.