Utrata klucza prywatnego

Rozwiązanie problemu

 • Wygeneruj nowy klucz prywatny i nowy CSR. Dodatkowe wskazówki: Generowanie CSR.
 • Dokonaj wymiany certyfikatu na nowy:
  • Zaloguj się do Panelu Klienta. Przejdź do strony Lista certyfikatów.
  • Kliknij
  • Następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję
  • W wyświetlonym oknie wklej nowy CSR i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Zainstaluj nowy certyfikat na swoim serwerze. Dodatkowe wskazówki: Instalacja certyfikatu SSL.