Generowanie CSR w cPanel 11

Krok 1: Generowanie klucza prywatnego

 • Zaloguj się do cPanel i kliknij SSL/TLS Manager
  SSL/TLS Manager
 • Kliknij Generate, view, upload, or delete your private keys.
  Generate, view, upload, or delete your private keys
 • W sekcji Generate a New Key z listy rozwijanej wybierz nazwę hosta lub w polu Host podaj nową nazwę hosta, dla której zostanie wystawiony certyfikat.
 • Z listy rozwijanej Key Size: wybierz rozmiar klucza prywatnego (min. 2048 bitów).
 • Zatwierdź przyciskiem Generate.
  Generate
 • Kliknij Return to SSL Manager.

Krok 2: Generowanie CSR-a

 • Kliknij Generate, view, or delete SSL certificate signing requests..
  Generate, view, or delete SSL certificate signing requests
 • W sekcji Generate a New Certificate Signing Request uzupełnij pola formularza zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • Z listy rozwijanej Host wybierz nazwę hosta podaną w pierwszym kroku podczas generowania klucza prywatnego.
  • Country - podaj dwuliterowy symbol kraju. Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery)
  • State - podaj województwo, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie. Nie należy stosować skrótów.
  • City - podaj miejscowość, np.: Szczecin, Warszawa
  • Company - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
  • Company Division - podaj nazwę działu swojej organizacji / firmy, np. Dzial Marketingu
  • E-mail - podaj swój adres e-mail. Te pole nie jest używane przez system wystawcy, jednakże jest wymagane do wygenerowania CSR-a w cPanelu
  • Pass Phrase - podaj hasło do zabezpieczenia swojego certyfikatu. Hasło powinno się składać tylko ze znaków alfanumerycznych (cyfry 0-9, litery a-z, bez polskich znaków).

  Generate a New Certificate Signing Request
  Uwaga! Podczas tworzenia żądania certyfikatu nie używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &)
 • Kliknij Generate aby wygenerować CSR. Wygenerowany CSR skopiuj do systemowego schowka rozpoczynając od linii -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i kończąc na linii -----END CERTIFICATE REQUEST-----.
  Generated Certificate Signing Request

Pokrewne linki