Instalacja certyfikatu SSL w cPanel 11

Krok 1: Instalacja certyfikatu serwera

 • Zaloguj się do cPanel i kliknij w ikonę SSL/TLS Manager
  SSL/TLS Manager
 • Kliknij w Generate, view, upload or delete SSL certificates.
  Generate, view, upload, or delete your private keys
 • W sekcji Upload a New Certificate do pola tekstowego Paste the crt below wklej wystawiony certyfikat serwera. Zatwierdź przyciskiem Upload, a następnie kliknij Go Back aby powrócić do ekranu głównego.
  Upload a New Certificate / Paste the crt below:

Krok 2: Instalacja certyfikatów pośrednich

 • Kliknij w Setup a SSL certificate to work with your site. Jeżeli ta funkcjonalność jest niedostępna skontaktuj się ze swoim administratorem celem zakończenia instalacji certyfikatu SSL.
  Setup a SSL certificate to work with your site
 • W sekcji Ca Bundle (CABUNDLE) do pola tekstowego Paste the ca bundle here (optional): wklej certyfikat pośredni (intermediate) odpowiedni dla zamówionego certyfikatu i zatwierdź przyciskiem Install Certificate.

  Ca Bundle (CABUNDLE) / Paste the ca bundle here (optional):

Pokrewne linki