Gigaone Logo

Generowanie CSR w DirectAdmin

15.01.2022

 1. Zaloguj się do DirectAdmin i z sekcji Advanced Features kliknij SSL Certificates.
  Advanced Features / SSL Certificates
 2. Wybierz Create A Certificate Request i uzupełnij pola formularza zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • 2 Letter Country Code - podaj dwuliterowy symbol kraju. Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery)
  • State/Province - podaj województwo, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie. Nie należy stosować skrótów.
  • City - podaj miejscowość, np.: Szczecin, Warszawa
  • Company - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
  • Company Division - podaj nazwę działu swojej organizacji / firmy, np. Sklep internetowy
  • Common Name - Bardzo ważne pole! podaj nazwę hosta dla której zostanie wystawiony certyfikat SSL.
  • E-Mail - podaj swój adres e-mail
  • Key Size (bits) - z listy rozwijanej wybierz min. 2048 bitów
  Uwaga! Podczas tworzenia żądania certyfikatu nie używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &)
  Zatwierdź przyciskiem Save.

  Create A Certificate Request / Save
 3. Wygenerowany CSR skopiuj do systemowego schowka rozpoczynając od linii -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i kończąc na linii -----END CERTIFICATE REQUEST-----.

  SSL Certificate Request

Przydatne linki

 1. Instalacja certyfikatu SSL w DirectAdmin
 2. Strona domowa DirectAdmin