Instalacja certyfikatu SSL w DirectAdmin

  • Zaloguj się do DirectAdmin i z sekcji Advanced Features kliknij w SSL Certificates.
  • Wybierz Paste pre-generated certificate and key. Do pola tekstowego, za kluczem prywatnym (za końcową linią -----END PRIVATE KEY-----) wklej otrzymany certyfikat serwera. Wklej od linii -----BEGIN CERTIFICATE----- do -----END CERTIFICATE----- i zatwierdź przyciskiem Save.
    Paste pre-generated certificate and key

Instalacja certyfikatów pośrednich

  • Po zainstalowaniu certyfikatu serwera klinij w link Click Here to paste a CA Root Certificate.
    Click Here to paste a CA Root Certificate
  • Do pola tekstowego wklej zawartość certyfikatów pośrednich odpowiednich dla zamówionego certyfikatu SSL. Zaznacz pole Use a CA Cert. i potwierdź przyciskiem Save.
    Certificate Authority SSL Certificate / Use a CA Cert.

Pokrewne linki