Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w serwerze DirectAdmin

26.09.2020

  1. Zaloguj się do DirectAdmin i z sekcji Advanced Features kliknij w SSL Certificates.
  2. Wybierz Paste pre-generated certificate and key. Do pola tekstowego, za kluczem prywatnym (za końcową linią -----END PRIVATE KEY-----) wklej otrzymany certyfikat serwera. Wklej od linii -----BEGIN CERTIFICATE----- do -----END CERTIFICATE----- i zatwierdź przyciskiem Save.

    Paste pre-generated certificate and key

Instalacja certyfikatów pośrednich

  1. Po zainstalowaniu certyfikatu serwera klinij w link Click Here to paste a CA Root Certificate.

    Click Here to paste a CA Root Certificate
  2. Do pola tekstowego wklej zawartość certyfikatów pośrednich odpowiednich dla zamówionego certyfikatu SSL (znajdziesz je w Panelu Klienta lub w e-mailu z wystawionym certyfikatem SSL). Zaznacz pole Use a CA Cert. i potwierdź przyciskiem Save.

    Certificate Authority SSL Certificate / Use a CA Cert.

Przydatne linki