Gigaone Logo

Generowanie CSR dla serwera IIS 5 i 6

15.01.2022

Przed rozpoczęciem generowania pliku CSR upewnij się, że system operacyjny Windows posiada zainstalowany Service Pack 1.

 1. Z menu Start/Administrative Tools uruchom program Internet Information Services.
 2. Wybierz serwis (stronę) dla której chcesz uruchomić szyfrowanie SSL. Kliknij prawym przyciskiem na Default Web Site, a nastepnie wybierz z menu opcję Properties. Internet Information Services (IIS) 6.0, Default Web Site, Properties
 3. Wybierz zakładkę Directory Security. W sekcji Secure Communications kliknij na przycisk Server Certificate....
  Default Web Site Properties. Directory Security. Secure communications. Require secure communications and enable client certificates when this resource is activated. Server Certificate...
 4. W oknie powitalnym kreatora wybierz Next. W następnym oknie wybierz Create a new certificate i kliknij Next.
 5. W kolejnym oknie kreatora wybierz Prepare the request now, but send it later i kliknij Next. Delayed od Immediate Request. You can prepare a request to be sent later, or you can send one immediately. Do you want to prepare a certificate request to be sent later, or do you want to send it immediately to an online certification authority? Prepare the request now, but send it later. Send the request immediately to an online certification authority.
 6. W oknie kreatora Name and Security Settings wprowadź przyjazną nazwę dla certyfikatu, co pozwoli na łatwą identyfikację serwera, szczególnie jeśli na serwerze jest zainstalowanych więcej serwisów internetowych. W polu Bit length wybierz długość klucza prywatnego. Wartość pola powinna być w przedziale od 2048 do 4096 bitów. Następnie kliknij Next.
  Name and Security Settings. Type a name for the new certificate. The name should be easy for you to refer to and remember. Name. My Web Site. The bit length of the encryption key derermines the certificate's encryption strength. The greather the bit length, the stronger the security. However, a greater bit length may decrease performance. Bit length: 1024. Server Gated Cryptography (SCG) certificate (for export version only). Select cryptographic service provider (CSP) for this certificate.
 7. W oknie kreatora Organization Information wprowadź nazwę swojej organizacji/firmy oraz nazwę oddziału.
  Podczas generowania żądania certyfikatu (CSR) nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) ani znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &)
  IIS Certificate Wizard. Organization Information. Your certificate must include information about your organization that distinguishes it from other organizations. Select or type your organization's name and your organization unit. This is typically the legal name of your organization and the name of your division or departament. For further information, consult certification authority's Web site. Organization: My Company Name. Organizational unit: My Department
 8. W oknie kreatora Your Site's Common Name wprowadź nazwę domenową (FQDN) serwera.

  Uwaga! Jeżeli generujesz CSR dla pojedynczej nazwy hosta, np. www.moja-domena.pl to pole Common Name powinno mieć wartość: www.moja-domena.pl
  Uwaga! Jeśli generujesz CSR dla certyfikatów typu Wildcard, to pole Common Name powinno mieć wartość: *.moja-domena.pl
  Your Site's Common Name. Your Web site's common name is its fully qualified domain name. Type the common name for your site. If the server is on the Internet, use a valid DNS name. If the server is on the intranet, you may prefer to use the computer's NetBIOS name. If the common name changes, you will need to obtain a new certificate. Common Name: www.mydomain.com
 9. W oknie kreatora Geographical Information wprowadź odpowienio: nazwę kraju, stan/województwo i miejscowość.
  IIS Certificate Wizard. Geographical Information. The certification authority requires the following geographical information. Country/Region. State/province. City/locality. State/province and City/locality must be complete, official names and may not contain abbreviations.
 10. W kolejnym kroku należy wybrać nazwę pliku i folder w którym zostanie zapisany plik CSR.
  IIS Certificate Wizard. Certification Request File Name. Your certificate request is saved as a text file with the file name you specify. Enter a file name for the certificate request. File name: c:\certreq.txt. Browse.
 11. W przedostatnim kroku należy zweryfikować wprowadzone informacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na pole Issued To. Jeżeli dane wymagają poprawek należy się cofnąć przyciskiem Back. Jeżeli dane są poprawne klikamy przycisk Next.
  IIS Certificate Wizard. Request File Summary. You have chosen to generate a request file. To generate the following request, click Next. File name: c:\certreq.txt. You request contains the following information: Issued To: www.mydomain.com. Friendly Name: My Web Site. Country/Region: US. State/Province: MA. City: Boston. Organization: My Company Name. Organization Unit: My Department
 12. W ostatnim kroku zostaną wyświetlone informacje, iż plik CSR został poprawnie wygenerowany. IIS Certificate Wizard. Completing the Web Server Certificate Wizard. You have successfully completed the Web Server Certificate wizard. A certificate request was created and saved to the file: c:\certreq.txt. Send or e-mail this file to your certification authority, who will send you a response file containing your new certificate. Click here for a list of certification authorities who offer services for Microsoft products. To close this wizard, click Finish.

  Uwaga! Nie należy usuwać oczekującego żądania CSR z serwera IIS jeżeli proces wystawienia certyfikatu jest w trakcie realizacji. Wygenerowanie nowego żądania CSR automatycznie usunie aktualnie oczekujące żądanie, co uniemożliwi zainstalowanie uprzednio wystawionego certyfikatu.

Pokrewne linki