Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL na serwerze Microsoft IIS 5 i IIS 6

26.09.2020

 1. Po otrzymaniu e-maila zawierającego certyfikat SSL dla serwera, skopiuj go do dowolnego edytora tekstowego i zapisz np. jako plik mojadomena.cer, a następnie wykonaj poniższe czynności:
 2. Uruchom program Internet Information Services i kliknij prawym przyciskiem myszy na Default Web Site, a nastepnie wybierz z menu opcję Properties. Internet Information Services (IIS) 6.0, Default Web Site, Properties
 3. W wyświetlonym oknie Properties wybierz zakładkę Directory Security.
 4. Kliknij w Server Certificate aby uruchomić kreatora:
  1. Wybierz Process the pending request and install the certificate i naciśnij Next.
  2. Gdy zostaniesz poproszony o wybór certyfikatu, zlokalizuj z dysku zapisany wcześniej plik mojadomena.cer i naciśnij Next.
  3. W oknie z podsumowaniem upewnij się, czy został wybrany właściwy plik certyfikatu i naciśnij Next.
  4. W kolejnym oknie wybierz Next.
 5. Aby połączenie szyfrowane działało poprawnie upewnij się, że został uaktywniony port 443. Aby to wykonać kliknij prawym przyciskiem na Properties i w polu SSL Port: wprowadź 443.
  Internet Information Services (IIS) 6.0, Default Web Site (stopped) Properties, SSL Port 443
 6. Zainstaluj certyfikat pośredni (intermediate). Dokładny opis pod poniższym adresem:
  https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO16588
 7. Wyłącz obsługę przestarzałych protokołów SSLv2 i SSLv3.
 8. Zrestartuj usługę IIS.
  Uwaga! W niektórych przypadkach zmiany w konfiguracji IIS-a nie są widoczne po restarcie usługi. W takim przypadku należy zrestartować system Windows.

Pokrewne linki