Gigaone Logo

Generowanie CSR w ISPConfig 3

15.01.2022

 1. Zaloguj się do panelu ISPConfig i kliknij w ikonę Sites. Z kolumny Domain wybierz stronę dla której ma zostać wygenerowany CSR (w poniższym przykładzie moja-domena.pl). Sites Domain moja-domena.pl
 2. Przejdź do karty SSL i uzupełnij pola formularza zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • State - podaj województwo, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie. Nie należy stosować skrótów.
  • Locality - podaj miejscowość, np.: Szczecin, Warszawa
  • Organisation - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
  • Organisation Unit - podaj nazwę działu swojej organizacji / firmy, np. Sklep internetowy
  • Country - podaj dwuliterowy symbol kraju. Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery)
  • SSL Domain - Bardzo ważne pole! Z listy rozwijanej wybierz nazwę hosta dla której zostanie wystawiony certyfikat SSL.
  Uwaga! Podczas tworzenia żądania certyfikatu nie używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &)
  SSL Create Certificate Save
  W pozycji SSL Action wybierz Create Certificate i zatwierdź przyciskiem Save.
 3. Z pola formularza SSL Request skopiuj wygenerowany CSR do systemowego schowka rozpoczynając od linii -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i kończąc na linii -----END CERTIFICATE REQUEST-----. SSL Request

Przydatne linki