Gigaone Logo

Instalacja certyfikatu SSL w ISPConfig 3

26.09.2020

  1. Zaloguj się do panelu ISPConfig i kliknij w ikonę Sites. Z kolumny Domain wybierz stronę dla której ma zostać zainstalowany certyfikat SSL (w poniższym przykładzie moja-domena.pl). Sites Domain moja-domena.pl
  2. Do pola tekstowego SSL Certificate wklej wystawiony certyfikat serwera. W analogiczny sposób do pola tekstowego SSL Bundle wklej certyfikat pośredni (intermediate) odpowiedni dla zamówionego certyfikatu. Z listy rozwijanej SSL Action wybierz Save Certificate i zatwierdź przyciskiem Save. SSL Action Save Certificate

Przydatne linki