Gigaone Logo

Generowanie CSR w Kerio Connect (dawniej Kerio MailServer)

08.11.2020

  1. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego Kerio Connect wybierz z lewego menu pozycję SSL Certificates. Następnie kliknij w przycisk New i wybierz New Certificate Request... menu Kerio Connect / SSL Certificates
  2. W oknie New Certificate Request uzupełnij wszystkie pola formularza wymagane do wygenerowania CSR-a. New Certificate Request
  3. Następnie kliknij w przycisk Export. Z menu podręcznego wybierz ExportExport Request... i zapisz wygenerowany CSR do pliku, np. pod nazwą mail_moja-domena_pl.txt. Request / Export / Export Request Opcjonalnie, wygenerowany CSR można skopiować poprzez kliknięcie w przycisk Show Details... -> karta Source. Certificate Details / Source tab

Pokrewne linki