Generowanie CSR w Plesk 10

 • Zaloguj się do panelu Plesk i kliknij w kartę Websites & Domains
 • Kliknij w link Secure Your Sites.
  Websites & Domains / Secure Your Sites / Secure connections to your websites using SSL certificates
 • Kliknij w ikonę Add SSL Certificate.
  Add SSL Certificate

  Uzupełnij pola formularza zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Certificate name: - podaj przyjazną nazwę certyfikatu, która będzie służyła do prostej identyfikacji w panelu Plesk.
  • Country - z listy rozwijanej wybierz odpowiedni kraj
  • State or province - podaj województwo, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie. Nie należy stosować skrótów.
  • Locality (city) - podaj miejscowość, np.: Szczecin, Warszawa
  • Organization Name (company) - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
  • Organization department or division name - jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wypełnić te pole, wstawiając nazwę działu, np. Dzial Marketingu
  • Domain name - bardzo ważne pole. Musi być tu podana pełna nazwa domenowa (FQDN) serwera. Jeżeli zamierzasz zabezpieczać adres https://www.moja-domena.pl to pole Domain Name powinno mieć wartość:
   www.moja-domena.pl

   Uwaga! Jeśli generujesz CSR dla certyfikatów typu Wildcard, to pole Doman Name powinno mieć wartość:
   *.moja-domena.pl
  • E-mail - podaj swój adres e-mail. Te pole nie jest używane przez system wystawcy, jednakże jest wymagane do wygenerowania CSR-a w Plesku

  Add SSL Certificate / Certificate Name / Settings / Request
  Uwaga! Podczas tworzenia żądania certyfikatu nie używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &)

 • Kliknij w przycisk Request aby wygenerować CSR.
 • Z listy dostępnych certyfikatów wybierz nazwę, która została ustalona w poprzednim kroku.
  Select certificate name
 • Wygenerowany CSR skopiuj do systemowego schowka rozpoczynając od linii -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- i kończąc na linii -----END CERTIFICATE REQUEST-----.
  Generated CSR

Pokrewne linki