Instalacja certyfikatu SSL w Plesk 10

  • Zaloguj się do panelu Plesk i kliknij w kartę Websites & Domains
  • Kliknij w link Secure Your Sites. Websites & Domains / Secure Your Sites / Secure connections to your websites using SSL certificates
  • Kliknij w ikonę View Certificates. Add SSL Certificate
  • Z listy dostępnych certyfikatów kliknij na nazwę certyfikatu , która została ustalona podczas generowania CSR-a. Select certificate name
  • W sekcji Upload certificate as text do pola tekstowego Certificate wklej wystawiony certyfikat serwera. W analogiczny sposób do pola tekstowego CA certificate wklej certyfikat pośredni (intermediate) odpowiedni dla zamówionego certyfikatu. Zatwierdź przyciskiem Send Text. Generate, view, upload, or delete your private keys

Pokrewne linki