Gigaone Logo

Procedura weryfikacji

Warunki ogólne

15.01.2022

Certyfikaty SSL mogą zostać wystawione niemal dla każdej domeny narodowej i dla każdego poziomu domeny. Wyjątkiem są domeny należące do następujących państw: Angola, Kuba, Libia, Iran, Irak, Afganistan, Korea Północna i Syria. Wyżej wymienione państwa nie są obsługiwane przez wystawcę DigiCert.

Certyfikaty SSL typu DV

Weryfikacja praw do domeny

Przed wygenerowaniem certyfikatu SSL wystawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy posiadasz techniczne możliwości administrowania domeną. Weryfikacja odbywa się na jeden z trzech dostępnych sposobów:

Po pozytywnej weryfikacji praw do domeny certyfikat SSL zostanie wysłany e-mailem pod adres użyty do rejestracji konta w Gigaone. Dodatkowo certyfikat SSL będzie dostępny do pobrania z Panelu Klienta z sekcji Certyfikaty SSL.

Weryfikacja rekordu CAA w DNS-ie

Wystawca certyfikatu SSL zobowiązany jest do respektowania rekordów CAA w DNS-ie. Jeżeli domena posiada zdefiniowane wcześniej rekordy CAA (np. dla innych wystawców), należy dodać nowe rekordy CAA zgodnie z instrukcją konfiguracji rekordu CAA w DNS-ie.

Certyfikaty SSL typu OV i EV

Weryfikacja podmiotu występującego o certyfikat


Uwaga! Opcjonalnie w przypadku braku możliwości potwierdzenia informacji o podmiocie w ww. bazach, wystawca może poprosić o załączenie kopii dokumentów rejestracyjnych, a w przypadku spółek, również umów tych spółek.

Weryfikacja danych rejestracyjnych abonenta domeny


Uwaga! Niezgodność tych danych może znacząco wpłynąć na wydłużenie czasu wystawienia certyfikatu SSL. Zalecana jest aktualizacja tych danych u właściwego rejestratora domen przed przystąpieniem do zamówienia certyfikatu. Przeglądarka domen NASK

Weryfikacja kontaktu organizacyjnego w sprawie certyfikatu

Weryfikacja rekordu CAA w DNS-ie

Wystawca certyfikatu SSL zobowiązany jest do respektowania rekordów CAA w DNS-ie. Jeżeli domena posiada zdefiniowane wcześniej rekordy CAA (np. dla innych wystawców), należy dodać nowe rekordy CAA zgodnie z instrukcją konfiguracji rekordu CAA w DNS-ie.