Generator CSR-a i klucza prywatnego

Uwaga! Podczas tworzenia klucza prywatnego i CSR-a nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &).
Jeżeli chcesz wygenerować CSR dla serwera Microsoftu, typu (IIS, Exchange) nie używaj poniższego narzędzia – wygeneruj CSR bezpośrednio w oprogramowaniu serwera.

Bardzo ważne pole. Musi być tu podana pełna nazwa domenowa (FQDN) serwera. Jeżeli zamierzasz zabezpieczać adres https://www.moja-domena.pl, to pole Nazwa hosta powinno mieć wartość: www.moja-domena.pl
Dla certyfikatów typu Wildcard pole Nazwa hosta powinno zawierać znaki *. (gwiazdka, kropka), np. *.moja-domena.pl
Podaj pełną nazwę swojej firmy/organizacji, np.: Moja Firma Sp. z o.o.
Jednostka organizacyjna/dział, np. Sklep internetowy
Miejscowość, np.: Szczecin, Warszawa
Województwo, np. Zachodniopomorskie, Mazowieckie
Dwuliterowy symbol kraju. Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery).
Wybierz rozmiar klucza do wygenerowania CSR-a. Wartość powinna być w przedziale od 2048 do 4096 bitów.